zaterdag 29 maart 2008

Wakker worden!

Ongeveer 20 jaar heb ik gewacht op de eerste strip van Randall C., 'probably the best illustrator, graphic novelist & comedy coach all in one.' Al van in de schoolbanken in het Jezuietencollege in Aalst (van hen hebben we onder meer bescheidenheid geleerd) waren de plannen er. We zaten toen naast elkaar op de eerste rij, waardoor ik in mijn humaniora meer van tekenen heb geleerd dan van Latijn (hoewel... 'Arma virumque cano, qui primus ab oris Italiam...' kom ik nog heel regelmatig tussen mijn gedachten tegen). Randall tekende onophoudelijk en illustreerde het collegeblad 'Jong Leven' (dat ik redigeerde) en de dichtbundels die we in eigen beheer uitgaven ('Dichter met de klas') en als zoetebrood verkochten aan onze lieven uit het naburige geruitemeisjesrokjescollege, voor 100 frank (achteraan stond in verschillende talen de prijs: 'si has pagado mas de cien francos, resulta realmente demascado'). En nu is er 'Slaapkoppen'. Ik vind Slaapkoppen super! Het is zowaar een post-modern meesterwerk, mag ik met een air van intellectualisme zeggen. Randall, bedankt voor dit mooie werk dat mijn dag weer eens heeft goed gemaakt (en dat kan een mens altijd wel gebruiken). De man die je heeft overhaald om kleur te gebruiken heeft het bij het rechte eind gehad, meen ik. Meer van dat!
Ander lekker werk van Randall is graties op zijn blog te zien!

Geen opmerkingen: